تبلیغات
قلبهای شیطانی - معرفی تعدادی از بزرگان تاریخ ایران1

معرفی تعدادی از بزرگان تاریخ ایران1 [ایرانی نژاد برتر , ]

.

.

معرفی تعدادی از بزرگان تاریخ ایران1

.

آشوزرتشت اسپیتمان :پیامبر ایران زمین و نخستین پیام آور صلح و خرد و اندیشه جهان که تاریخ زیستن او را از حدود قرن هفتم قبل از میلاد تا 1735 قبل از میلاد تخمین زده اند که هنوز هیچ تاریخ شناسی نتواسته است از زمان او آگاهی پیدا کند . او ایرانیان را به پرستش خدای یگانه دعوت کرد . نام پدرش پورشسب و نام مادرش دغدو .  

داریوش بزرگ : در سال 521 بر تخت پادشاهی ایران زمین جلوس کرد و بزرگترین و شکوهمند ترین پادشاهی تاریخ را از خود به جای گذاشت . او  همواره منش و بزرگی کوروش را دنبال می کرد . او ساخت کاخ پرسپولیس را آغاز نمود و بعد از سه سال بررسی و ساختن ماکت از کاخ پرسپولیس با کمک مهندسین مصری که بعدها به موزه هنر تمام کشورها شناخته شد بنای این کاخ جاودانه را گذاشت . داریوش بزرگ کانالی در 2500 سال پیش ساخت که بعدها به کانال سوئز معروف گردید . طول این کانال دریایی به بیش از 161 کیلیومتر می رسیده است و از عرض آن دو کشتی به راحتی عبور می کردند . داریوش بزرگ خطی جدید برای ایرانیان بوجود آورد که بعدها از خطوط رایج دنیا شد . داریوش بزرگ ایران را به بزرگ ترین کشور جهان مبدل کرد ( بیش از 28 کشور ) . داریوش بزرگ آموزش رایگان را برای قشر عوام کشور به صورت اجباری در آورد و طرح سواد آموزی را اجباری نمود . و هزاران اقدام دیگر .

آرش : ملقب به کمانگیر . پهلوان ایرانی در عهد منوچهر شاه که در تیر اندازی سر آمد زمان خود بوده است که در جنگ میان منوچهر و افراسیاب و شكست ایرانیان از تورانیان قرار بر پرتاب کردن تیری می گذارند تا مرز میان ایران و توران را تعیین کند آرش از طربستان تیری پرتاب کرد که در مرو (مرز اولیه دو كشور)فرود آمد و بعد از آن كه تمام نیروی جسمی و معنوی خویش را در تیر نهاده بود جان سپرد.

.

آریوبرزن : سردار بزرگ ایران که با شهامتی در خور ستایش و ماندگار لشگر ایران را تا آخرین لحظه در برابر ارتش اسکندر نگه داشت و مقاومت نمود و جان سپرد و حماسه ای در تاریخ ایران از خود بر جا گذاشت .

.

اشک : بنیانگذار سلسله  اشکانیان که دست حکومت سلکوکیان ( یوناینان ) را که حدود 100 بر کشور ما تسلط پیدا کرده بودند و کشور ما را اشغال نموده بودند کوتاه کرد و حکومتی برخواسته از فرهنگ ایرانی بر پا کرد

.

کاوه آهنگر : آهنگری که چرم پاره خود را بر سر نیزه زد و ضحاک  را از تخت پادشاهی ایران به زیر افکند و بعدها چرم وی به درفش ملی کاویانی مبدل گشت . کاوه با یاری مردم ضحاک تازی را در کوهها حبس کرد و فریدون را به سمت پادشاه ایران نشاند . او سمبل یك انقلاب و حركت خود جوش مردم كوچه و بازار در مقابل ظلم است.

.

انوشیروان : ملقب به نوشیروان دادگر . پادشاه معروف ساسانی که با بنیان گذاشتن قوانین حکومتی و دادگستری خود نامش را در تاریخ ایران به ثبت رساند .

.

بابک خرمدین : سردار دلیر  بر ضد حکومت عباسیان قیام کرد و 22 سال دست یورش گران  عرب را از کشور ما کوتاه کرد و مبدل به سمبلی از مقاومت ایرانیان در برابر حمله بیگانگان به کشور شد . که در نهایت وحشیگری به دست معتصم تکه تکه شد ولی نامش همیشه جاوید گشت . 
.

بوذرجمهر(بزرگمهر) : معروف ترین و اندیشمند ترین وزیر دربار انوشیروان دادگر که گفتگوی های خرد ورزانه او در تاریخ ایران ثبت گشته است . 

.

جمشید : پسر طهمورث - چهارمین پادشاه پیشدادی . که جشن نوروز را بنیان نهاد و رسوم و آیین هایی شادی برای ایرانیان بر جا گذاشت که او را جم یا جمشاسب هم گفته اند . 

.

سعدی : یکی از بزرگترین شعرا  که زبان پارسی را  دوباره زنده و جاودانه کرد . او سبکی نوین بوجود آورد که هنوز هم سرمشق نویسندگان فارسی زبان است گلستان و بوستان او یکی از شاهکارهای ادبی ایران است که در نهایت در سال 691 هجری در شیراز فوت می کند .

.

سورنا : او نه تنها یکی از بزرگترین سردار ایران محسوب می شود بلکه در زمان پادشاهی اشکانیان بزرگ ترین سردار تاریخ جهان نیز نام گرفته بود . او سپهسالار ارتش ایران بود که در سال 53 قبل از میلاد کراسوس سردار مشهور روم را با سپاهیان بی شمارش شکست داد و تاریخ ایران زمین را دگرگون نمود .

.

شاپور ذوالاکتاف : شاپور دوم پادشاه مقتدر ساسانی كه هفتاد سال پادشاهی کرد . او یکی دیگر از پادشاهان بزرگ ایران است که چندین بار از حمله اعراب به ایران جلوگیری کرد و با اندیشه نیک سرزمین آریایی ما را از هجموم بیگانگان محفوظ داشت . او را به این جهت ذوالاکتاف می خوانند که دارای شانه های پهن و بزرگ بود . 

.

عمرخیام : فیلسوف - منجم - ریاضیدان و اندیشمند ایران زمین . که نه تنها ایران را دگرگون نمود بلکه تاثیری ژرف در جهان از خود برجای گذاشت . هم اکنون تندیس این بزرگ مرد در دانشگاه فلورنس ایتالیا نصب است و فلسفه و خصوصیات او تدریس می شود . او در زمان جلال الدین ملکشاه سلجوقی  می زیست .

.

فردوسی : حکیم فرزانه ؛ شاعر نامی ایران که ایران را پس از 200 سال از دست زبان اعراب نجات داد و دوباره زبان پارسی را به کشور هدیه کرد . او در سال 329 در قریه باژ از توابع توس پا به حیات گذاشت و مدت 35 سال از عمر خود صرف جمع آوری تاریخ ایران به صورت نظم و شعر کرد . او یكی از بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان را بوجود آورد که هم اکنون کشورهای مختلفی یادواره او را گرامی می دارند و او در نهایت اندوه در سال 411 هجری در طوس درگذشت .

.

کیومرث : نخستین پادشاه و بنیانگذار سلسله پیشدادی در هزاران سال پیش . نام وی در اوستا گیومرتا آمده است و ذکر شده است که زرتشتیان او را نخستین انسان می دانند.

.

نادر شاه : وی یکی از بزرگترین پادشاهان بعد از اسلام و نوابغ زمان خود بود . زمانی که افغانها و روسها و عثمانی ها از اطراف به ایران هجوم آورده بودند و در جهت متلاشی کردن ایران حمله کرده بودند نادر برخواست و مملکتی را که در نهایت هرج و مرج بود همصدا کرد و لشگر بزرگی آماده کرد و به عنوان فرمانده ارتش ایران به آنان حمله کرد . فتنه ها را خواباند . افغانها را بیرون کرد . عثمانی ها و روسها را شکست داد و در سال 1148 هجری بعد از خلع شدن شاه طهماسب بر مسند پادشاهی ایران جلوس کرد . بعد از آن هندوستان را به طور کامل فتح کرد و غنائم بسیاری از آنجا به ایران آورد . وی در نهایت تاسف در 1160 هجری توسط چند تن از سران قزلباش در اطراف قوچان کشته شد . وی در اواخر عمر دچار بیماری شده و خوی تندی پیدا كرده بود.

.

نظامی گنجوی : حکیم ابومحمد الیاس بن زکی بن موئد . در سال 535 در شهر گنجه متولد شد وی یکی از بزرگترین شاعران ایران زمین است.

.

یعقوب لیث : یکی دیگر از قیام کنندگان بر علیه حکومت اعراب در ایران که گامهای اساسی در جهت بر اندازی حكومت اعراب در ایران برداشت و نمونه دیگری از وطن پرستی ایرانیان در برابر هجوم بیگانگان به کشور شان بود . او پسر لیث رویگر بود . بواسطه کفایت و جوانمردی و دلیری از رویگری و عیاری به امارت سیستان رسید . وی بر ضد معتمد خلیفه عباسی قیام کرد و برای نابود ساختن او جوانمردانه جنگید . سپس قصد حمله به بغداد را کرد و در صدد آمد که خلیفه  را بکشد لیکن عمرش کفاف نداد و در اثر بیماری در گندی شاپور درگذشت .

.

حافظ : لسان الغیب، رند شیراز و سخن ور بزرگ ایران که زبان او بازگوی سخن دل همه ماست او در اواخر عمر به اندیشه و کیش نیاکان خود تمایل بسیار نشان می داده و بسیار از مهر آئین بودن خود سخن رانده.نوشته شده توسط jester در شنبه 12 فروردین 1385 و ساعت 01:04 ق.ظ
ویرایش شده در شنبه 12 فروردین 1385 و ساعت 02:04 ق.ظ


لینک ثابت || نطرات [--]نوشته های قبلی...

راه و رسم عاشقی

عاشق بر نمی گردد

خرید همسر

ارزیابی عملکرد

هیزم شکن

رمز موفقیت

فانوس

شیطان جنس کهنه می فروشد

باران رو به جلو

وصیت چارلی چاپلین به دخترش

عکسهای بسیار جالب

عشق و موفقیت و ثروت

پند نامه یک دوست

روزگار

smile لبخند


صفحات وبلاگ...

 

درباره وبلاگ

 وبلاگ من
ایمیل من
[

]

نویسندگان

jester(45)
aquarius(9)

موضوعات

عمومی(35)
طراحی های من(3)
موی سپید(10)
ایرانی نژاد برتر(2)
دانلود موزیک همراه با متن شعر(1)

آرشیو

  دی 1390 (1)
  آذر 1390 (1)
  مهر 1389 (1)
  فروردین 1388 (1)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (1)
  آبان 1387 (1)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (1)
  تیر 1387 (1)
  خرداد 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  آبان 1386 (1)
  مرداد 1386 (1)
  خرداد 1386 (2)
  بهمن 1385 (1)
  دی 1385 (1)
  آبان 1385 (1)
  مهر 1385 (2)


لینکستان

ஜکلبه ی کوچک قلبم ஜ

کلاغ سفید


لینکدونی

آرشیو لینكدونی


جستجوخبرنامه


آمار وبلاگ

بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل نظرها :
كل بازدید ها :
افراد آنلاین : [Online]
ایحاد صفحه : -


devil-time


 بخوان و بدان که ......

عشق و دیوانگی
هر زمان به ...
قهرمان
زندگی
هدیه اشکها
نژاد برتر
چهار شمع
اعتقاد به خدا
رنج و گنج
YOUR NAME LINK

devil-hearts.Mihanblog.comErorr in Your Internet Explorer !!!

devil song